DB Schenker

DB Schenker är en av Finlands största producenter av transport- och logistiktjänster. Dess mångsidiga transporttjänster möjliggörs av arbetsinsatser från nästan 1 500 professionella chaufförer.

Att administrera färdigheterna, utbildningarna och introduktionerna av och anvisningarna till ett så stort antal arbetstagare har enligt DB Schenkers utvecklings- och utbildningschef Jari Haveri krävt användningen av flera olika register. ”En del av uppgifterna fanns endast i Excel-filer”, berättar Haveri. ”Chaufförerna instruerades och informerades tidigare på en mer allmän nivå och inte riktat.”

DB Schenkers utvecklings- och utbildningschef Jari Haveri

DB Schenker tog flexibelt i bruk Fleetskills i januari 2018. Enligt Haveri fanns det många orsaker till att börja använda Fleetskills: tidigare var informationen utspridd och informationsflödet var saktare och saknade precision. De nya kraven i dataskyddslagen ledde också tidigare till extra problem.

Ibruktagandet av Fleetskills startades med utbildnings- och anvisningsmodulerna. Fleetskills togs enligt Haveri i bruk ”stegvis och kontrollerat, vilket är nödvändigt i ett stort företag.” ”För våra egna chaufförers del kunde vi ganska snabbt börja utnyttja systemets funktioner. För underleverantörerna skapades det självständigt administrerade områden i Fleetskills, och det tog lite mer tid att ta i bruk dessa.” Introduktionsmodulen togs i bruk lite efter det första ibruktagandet.


"Fleetskills är lämplig för företag av alla storlekar som vill administrera utbildningar, tillstånd och introduktioner på ett högklassigt och pålitligt sätt i realtid."

Jari Haveri, Schenker Oy


Jari Haveri berättar att ”nya verksamhetssätt är alltid förknippade med motstånd mot ändring, och motstånd kunde observeras också i detta projekt. I och med att systemet togs i bruk har personalen dock förstått dess nyttor.”

I och med Fleetskills har informationsflödet och datahanteringen på DB Schenker förbättrats avsevärt. Det är nu lättare att styra administrationen av chaufförernas introduktioner och färdigheter. Chaufförerna får information om kommande utbildningar och giltiga färdigheter på ett snabbare och pålitligare sätt, vilket underlättar avsevärt styrningen av arbetet och förbättrar kvalitetskontrollen.

Haveri säger att ”Fleetskills är mycket nyttig även i planeringen av utbildningar. Med hjälp av den kan man bra förutse kommande utbildningsbehov och planera utbildningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Med bra planering orsakar utbildningarna inte så mycket tryck eller störningar på driften av den egentliga produktionen.”

Sammanfattningsvis kan man konstatera att med hjälp av Fleetskills är all nödvändig information numera genast tillgänglig för alla som behöver den. ”Chaufförens arbete är rörligt, och med hjälp av Fleetskills sker informationsflödet i realtid; varje förare har nu i sin användning en egen miljö försäkrad med användarnamn och lösenord”, summerar Haveri.

Något som Haveri anser är viktigt är att ”Fleetskills stöder de nya kraven på dataskydd. I systemet kombineras delningen av effektiv information och genomförandet av det viktiga dataskyddet.”

Enligt Haveri är användningen av programvaror som Fleetskills nödvändig i dag. ”Digitalisering gör det möjligt för och även utmanar organisationer att utnyttja system på ett sätt som är förnuftigt med tanke på affärsverksamheten. Vi kan inte återvända till det gamla, och när vi lär oss nytt uppstår det säkert nya behov och krav i vår produktion. Lösningar till dessa planeras tillsammans med systemets leverantör.”