Kuljetusrinki Oy

Kuljetusrinki Oy är en expert inom miljöservice och transporttjänster. Företaget är beläget i Helsingfors och sysselsätter cirka 20 professionella chaufförer. På körkontoret sköts transportchefens uppgifter av Petteri Kokkonen.

Kuljetusrinki tog Fleetskills i bruk i slutet av 2019. Med systemet administreras informationen om färdigheter och tillstånd för alla cirka 20 chaufförer samt informationen om alla Kuljetusrinkis fordon. Kokkonen berättar att före Fleetskills ”var uppgifterna utspridda i olika Excel-filer. Vi ville ha all den utspridda informationen på ett och samma ställe. Det var viktigt att på ett pålitligt sätt få kontroll över chaufförernas yrkeskompetenser och tillstånd, granskningen av materielen och uppföljningen av granskningarna.”

Kuljetusrinkis transportchef Petteri Kokkonen i sitt körkontor.

Ibruktagandet var enligt Kokkonen ”ganska smärtfritt i slutspelen”. Programmets mest betydande nytta för Kuljetusrinki är att de nödvändiga uppgifterna nu finns i realtid i ett program – som aktivt används av tre andra personer. ”Även att anmäla sig till förarutbildningar är enkelt och datasäkert”, tillägger Kokkonen. Med hjälp av Fleetskills kan chaufförernas introduktioner – bland annat introduktion till arbetssäkerhet – genomföras kostnadseffektivt på nätet, och genomförandet av introduktionerna dokumenteras i systemet.


"Vi ville ha all den utspridda informationen på ett och samma ställe."

Petteri Kokkonen, Kuljetusrinki Oy


Allt som allt är Petteri Kokkonen nöjd med beslutet att börja använda Fleetskills och tror att framtiden ser ännu bättre ut. ”Jag tror att när programmet i fortsättningen får fler egenskaper kommer uppföljningen av företagets olika funktioner bli ännu enklare. Vi är också intresserade av programmets kommande tilläggsmoduler, såsom HR-tillägget.”

Kokkonen kan rekommendera Fleetskills ”till företag i transportbranschen, fastighetsunderhåll och överhuvudtaget alla som har arbetstagare, maskiner, anordningar och fordon”.