ADR-täydennyskoulutukset kustannustehokkaasti monimuotokoulutuksena

ADR-täydennyskoulutus suoritetaan Fleetskillsin kautta monimuotokoulutuksena. Se sisältää yhden pakollisen lähipäivän harjoituksineen sekä verkkokoulutusosuuksia, joiden lukumäärä ja sisältö riippuu suoritettavasta ajoluvasta.

ADR-täydennyskoulutuksia voi suorittaa Fleetskills-poleteilla.

Monimuotokoulutus on järkevin täydennyskoulutusmuoto

Mitä tarkoittaa monimuotokoulutus?

Normaali luokkakoulutusmuotoinen ADR-täydennyskoulutus tarkoittaa kolmea peräkkäistä lähikoulutuspäivää luokassa. Monimuotokoulutuksessa ADR-täydennyskoulutuksesta vain yksi kahdeksan tunnin lähipäivä suoritetaan luokassa ja loppuosa koulutuksesta suoritetaan Fleetskills-palvelun kautta verkkokoulutuksena – vaikka kuljettajan kotisohvalta. Verkkokoulutusosuuden voi jakaa useammalle päivälle eikä koulutuspäivien tarvitse olla peräkkäisiä.

Fleetskills-palvelun kautta suoritettu ADR-täydennyskoulutus on siis ehdottomasti markkinoiden kustannustehokkain ja myös järkevin tapa ylläpitää kuljettajien ADR-ajolupia.

Kustannustehokkuus yrittäjälle

Kuljetusyrityksen käytännön ongelma kaikissa koulutuksissa on niiden aiheuttama häiriö tuotantoon. Kuljettajat ovat pois tuottavasta työstä koulutusten ajan – ADR-lähikoulutuksissa jopa kolme vuorokautta. Koulutuksista aiheutuva kustannus tuotannolle on huomattavasti suurempi kuin itse koulutuskulu – kaluston seisottaminen tai tuuraajien etsiminen maksaa. ADR-monimuotokoulutuksessa yksi lähipäivä luokassa riittää ja loppuosan koulutuksesta voi tehdä netissä kuutena päivänä viikossa, jopa klo 22 saakka. Verkkokoulutusosuudet voi suorittaa taukojen aikana tai työvuoron ulkopuolella niin että se ei vaikuta ajo- tai lepoaikoihin.

Koeharjoittelu kuuluu hintaan

Fleetskillsin kautta suoritettaviin ADR-täydennyskoulutuksiin kuuluu aina mahdollisuus teoriakoeharjoitteluun. ADR-kokeeseen voi harjoitella ennen koetta harjoitteluohjelmalla niin paljon kuin haluaa. Harjoitteluohjelman avulla kokeen läpäisee varmemmin ensimmäisellä yrityksellä.

ADR-täydennyskoulutuksen kesto ja sisältö

Monimuotokoulutuksen suoritettavan täydennyskoulutuksen kesto ja sisältö riippuu kahdesta asiasta:

1. Mitkä ajoluvat kuljettajalla on voimassa?
2. Haluaako kuljettaja suorittaa koulutuksen yhteydessä 1 vai 2 ammattipätevyyden jatkokoulutusta?

Alla on esitetty kaikki mahdolliset ADR-täydennyskoulutusten yhdistelmät, niiden koulutusmäärät ja niistä saatavat ammattipätevyysmerkinnät. Suoritusjärjestyksellä ei ole väliä, mutta suosittelemme 1 h verkkokoulutuksen suorittamista ennen luokkakoulutusta. Yhden päivän aikana voi suorittaa enintään 8 h koulutusta ja koulutusta ei tarvitse suorittaa peräkkäisinä päivinä.

Kun koulutus on kestänyt vähintään seitsemän tuntia, saadaan yksi ammattipätevyyspäivämerkintä ja kun kesto ylittää 14 tuntia saadaan kaksi merkintää (ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintöjen suorittaminen ADR-koulutuksen yhteydessä ei ole pakollista).

P-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 1 ammattipätevyysmerkintä

P1- tai P7-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus + 4 h verkkokoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 1 ammattipätevyysmerkintä

TAI…

Jos kuljettaja suorittaa yhden ylimääräisen verkkokoulutustunnin (2 h + 8 h + 4 h), 2 ammattipätevyysmerkintää

P17-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus + 2 h verkkokoulutus + 2 h verkkokoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 1 ammattipätevyysmerkintä

TAI…

Jos kuljettaja suorittaa yhden ylimääräisen verkkokoulutustunnin (2 h + 8 h + 2 h + 2 h), 2 ammattipätevyysmerkintää

PS-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus + 6 h verkkokoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 2 ammattipätevyysmerkintää

PS1- tai PS7-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus + 6 h verkkokoulutus + 4 h verkkokoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 2 ammattipätevyysmerkintää

PS17-ajolupa

1 h verkkokoulutus + 8 h luokkakoulutus + 6 h verkkokoulutus + 2 h verkkokoulutus + 2 h verkkokoulutus

Kuljettajalla on mahdollisuus saada 2 ammattipätevyysmerkintää