Hyppää sisältöön

DB Schenker

Näin suuren työntekijämäärän pätevyyksien, koulutusten, perehdytysten ja ohjeistuksien hallinta on vaatinut DB Schenkerin kehitys- ja koulutuspäällikkö Jari Haverin mukaan useamman eri rekisterin käyttöä. ”Osa tiedoista oli pelkästään Excel-tiedostoissa”, kertoo Haveri. ”Kuljettajaohjeistus ja Informointi tapahtui aikaisemmin enemmän yleisellä tasolla eikä niinkään kohdennetusti.”

Fleetskills otettiin DB Schenkerillä käyttöön liukuen vuoden 2018 tammikuusta alkaen. Syitä Fleetskillsin käyttöön oli Haverin mukaan useita: aikaisemmin tieto oli hajallaan ja tiedonkulku oli hitaampaa ja epätäsmällistä. Uudet tietosuojalain vaatimukset aiheuttivat myös aikaisemmin ylimääräistä päänvaivaa.

Fleetskillsin käyttöönotto aloitettiin Koulutus- ja Ohjeistusmoduuleilla ja se tapahtui Haverin mukaan ”vaiheittain ja hallitusti, kuten se isossa yrityksessä täytyykin tapahtua.” ”Omien kuljettajien osalta pääsimme varsin nopeasti hyödyntämään järjestelmän toimintoja. Alihankkijoita varten Fleetskillsiin luotiin itsenäisesti hallittavat alueet, joiden käyttöönottoon kului sitten jonkin verran enemmän aikaa.” Perehdytys-moduuli otettiin käyttöön hiukan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.Jari Haveri kertoo, että ”uusiin toimintatapoihin liittyy usein muutosvastarintaa ja sitä oli havaittavissa myös tässä projektissa. Järjestelmän käyttöönoton myötä henkilöstö on kuitenkin ymmärtänyt sen tuomat hyödyt.”

Fleetskillsin myötä tiedonkulku ja -hallinta on DB Schenkerillä parantunut merkittävästi. Kuljettajien perehdytysten ja pätevyyksien hallinta on nyt paremmin ohjattavissa. Tulevista koulutuksista ja voimassaolevista pätevyyksistä saadaan tietoa kuljettajille nopeammin ja luotettavammin, mikä helpottaa huomattavasti työn ohjausta ja parantaa laadunvalvontaa.

Haverin mukaan ”Fleetskills on erittäin hyödyllinen myös koulutusten suunnittelussa. Sen avulla voidaan hyvin ennakoida tulevia koulutustarpeita ja suunnitella koulutukset kustannustehokkaasti. Hyvällä suunnittelulla koulutukset eivät aiheuta painetta tai häiriöitä varsinaisen tuotannon pyörittämiseen.”

Tiivistettynä voidaan todeta, että Fleetskillsin avulla kaikki tarvittava tieto on nykyään heti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. ”Kuljettajan työ on liikkuvaa, ja Fleetskillsin avulla tieto on saatu kulkemaan reaaliaikaisesti; joka kuljettajalla on nyt käytössään oma käyttäjätunnuksella ja salasanalla varmistettu ympäristö”, summaa Haveri.

Yhdeksi tärkeäksi asiaksi Haveri nostaa sen, että ”Fleetskills tukee hyvin uusia tietosuojan vaatimuksia. Järjestelmässä yhdistyy hyvin tehokkaan tiedon jakaminen ja tärkeän tietosuojan toteutuminen.”

Haverin mukaan Fleetskillsin kaltaisten ohjelmistojen käyttö on nykyaikana välttämätöntä. ”Digitalisaatio mahdollistaa ja myös haastaa organisaatioita hyödyntämään järjestelmiä siten, että se on liiketoiminnan kannalta järkevää. Paluuta vanhaan ei ole ja kun opimme uutta, tuotannossamme syntyy varmasti uusia tarpeita ja vaatimuksia, joihin ratkaisuja tullaan suunnittelemaan yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa.”