Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Datadrivers Oy on suomalainen kuljettajaopetuksen ohjelmistojen kehittämiseen sekä koulutustietojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävä yritys. Tämä tietosuojaseloste koskee Datadriversin asiakkaiden sekä sen tuottamien palveluiden, kuten Webauto, Netreeni, Fleetskills.com, opetusluvalla.fi ja lomakelahetys.fi, käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Datadrivers käsittelee asiakkaiden sekä palveluiden käyttäjien henkilö- ja koulutustietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta, jonka asiakas on tilannut, tarjotakseen kattavaa koulutushakua koulutusta tarvitseville sekä ilmoittaakseen vanhenevista ammattikorteista sekä muista pätevyyksistä rekisteröidyille.

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme ja palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kuvaamme alla tarkemmin, mm.:

 • mitkä ovat yhteystietomme
 • millaisia tietoja keräämme
 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • miten palveluissa käytetään evästeitä
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
 • millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on
 • miten suojaamme tiedot

Pyydämme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön.

1. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Datadrivers Oy
Osoite: Hallituskatu 2 A 7, 95400 Tornio
Sähköposti: info@kuljettajaopetus.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät

Keräämme vain palvelun käyttötarkoitusten mukaisia henkilötietoja. Kerättävät tiedot ovat lajiteltuna yksityiskohtaisesti seuraavassa kappaleessa. Kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden kirjautumisen ja käytön yhteydessä.

Koulutustietoja voidaan kerätä myös Traficomin liikenneasioiden rekisteristä. Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan tallentaa myös kouluttajien tai rekisteröidyn työnantajan toimesta.

Käsittelemme seuraavia asiakastietoja sekä palveluiden käyttäjä- ja koulutustietoja. Tiedot on kerätty rekisteröityneiltä. Poikkeustapauksista on mainittu alla erikseen:

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika tai henkilötunnus, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, syntymämaa
 • opetuksesta vastaavien henkilöiden, sihteerien, opettajien ja kouluttajien perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, yhteystiedot, yrityksen nimi ja y-tunnuspalveluiden käyttötiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat automaattisesti kerättävät tiedot sekä tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa
 • työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • koulutustiedot, kuten tieto koulutuksista, johon rekisteröity on osallistunut tai joihin hän on ilmoittautunut sekä tutkinnot, joita hän on suorittanut
 • koulutustietoja kerätään myös Traficomin rekisteristä
 • sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelun käyttöoikeusaika, palveluun liittyvä yhteydenpito ja tapahtumat sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Lisäksi keräämme palveluidemme käytöstä tietoa evästelausekkeessa (kohdassa 6) kuvatuin tavoin.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palveluiden toteuttaminen: Käytämme henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseen ja kirjautumiseen, palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen, laskutukseen ja perintään sekä rekisteröidyn kanssa tapahtuvaan viestintään. Osana palvelun tuottamista voimme myös analysoida palveluiden käyttöä, rekisteröityjen koulutustietoja, jotka on saatu joko rekisteröityjen syöttämänä tai Traficomin rekisteristä, sekä rekisteröityjen kyselyihin antamia vastauksia luodaksemme käyttäjää koskevan oppimisprofiilin tarjotaksemme räätälöidympää palvelua. Ilman tähdellä merkittyjä pakollisia tietoja palveluita ei voida tarjota sopimuksen mukaisesti. Tämä käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 • Koulutustietokannan ylläpito: Koulutustietokannassa yhdistämme rekisteröidyn käymät koulutukset ja ammattipätevyystiedot samaan näkymään. Voimme käyttää näitä tietoja ilmoittaaksemme rekisteröidylle vanhenevista ammattikorteista tai muista pätevyyksistä sekä antaa rekisteröidyn työnantajalle tai potentiaaliselle työnantajalle pääsyn työnantajan toiminnan kannalta välttämättömiin rekisteröityä koskeviin koulutus- ja ammattipätevyystietoihin. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuun.
 • Markkinointi: Käytämme rekisteröidyiltä saatuja tietoja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin. Markkinointiviestejä voidaan räätälöidä käyttäjien antamien tai palveluiden käytöstä kerättyjen tietojen avulla. Tällöin käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Markkinointia varten luomme valikoitujen kumppaniemme kanssa mallinnuksen avulla mukautettuja kohderyhmiä (ns. custom audience) ja kaksoisolentokohderyhmiä (ns. lookalike audience). Tällaisessa yhteistyössä siirrämme asiakastietojamme salattuna kumppanillemme, kuten Metalle, Googlelle tai LinkedInille, joka vertaa salattuja tietoja omiin tietoihinsa ja muodostaa kohderyhmän, jolle voimme kohdentaa mainontaa ko. kumppanin sivustolla taikka hyödyntää tietoja siten, että rajaamme mainonnan esittämistä sellaiselle kohderyhmälle, joka jo käyttää palveluitamme.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Käytämme tietoja kehittääksemme palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi asiakkaan yhteydenotot auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia palveluihimme toivotaan. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteiset velvoitteet: Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy noudattaaksemme kirjanpitolakia. Esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Kuljettajatiedot, kuten ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot sekä ammattipätevyystiedot, kuten kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä taksinkuljettajan ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutustiedot sekä korttitiedot, ovat julkisia tietoja, joiden käsittely on välttämätöntä koulutuskeskuksille ja ammattimaista liikennettä harjoittavalle yritykselle. On myös rekisteröidyn etu, että tiedot ovat työnantajan tai potentiaalisen työnantajan saatavilla kootusti ja ajantasaisesti. Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, niin katsomme, että rekisteröity voi kohtuudella odottaa käsittelyä ottaen huomioon tietojen julkisen luonteen, työnantajan ja työntekijän tai työnhakijan välisen suhteen sekä ammattiliikennettä harjoittavan yrityksen tarpeen käsitellä sopimussuhteen ja lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voi vastustaa alla kuvatuin tavoin.

Jotta voimme tarjota kiinnostavia markkinointiviestejä ja mainontaa taikka tarjota räätälöidyn oppimiskokemuksen, teemme profilointia. Emme kuitenkaan tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia rekisteröityyn tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat rekisteröityyn.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Koulutustietoja säilytetään ajokorttilain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetuin lain mukaisesti koulutuksen tai kokeen suorittamisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan. Tietojen säilytysajan määrittely koskee sekä rekisteröityneiltä saatuja, että muista järjestelmistä saatuja tietoja.

Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme nimi- ja yhteystietoja sekä yksittäisiä käyttäjän profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Rekisteröity voi halutessaan pyytää myös tietojen poistamista kokonaisuudessaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme palveluiden käyttäjiä kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojen ajantasaisuuden kirjautumalla palveluihin. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

5. Evästeet

Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. seuraavia tietoja:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Osa evästeistä on sivustomme toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten istunnon ylläpitämisen. Nämä evästeet ovat käytössä aina.

Välttämättömien evästeiden lisäksi käytämme evästeitä käyttäjän suostumuksen perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

 • Mieltymykset:Mieltymysevästeiden avulla tallennamme tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.
 • Tilastot: Tilastoevästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.
 • Markkinointi: Käytämme markkinointievästeitä kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille.

Käytämme mm. Google Analyticsia ja Google Signalsia. Google Analytics on Google Inc.:n tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu, jota käytämme analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Google Signals on ominaisuus, joka on osa Google Analyticsia, ja joka tarjoaa laajennettuja raportointiominaisuuksia hyödyntäen Google-tiliin kirjautuneiden käyttäjien tietoja. Google raportoi tiedot anonymisoituna ja yhdistettyinä. Henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita, ei paljasteta eikä niitä käytetä raportoinnissa. Google Signals on käytössä, jos käyttäjä on kirjautunut Google-tilille ja antanut evästesuostumuksen.

Käyttämämme kumppanit ja niiden asettamien evästeiden kuvaus on tuotu tarkemmin esiin evästevalinnoissa.

Käyttäjä voi vaikuttaa evästeisiin kohdassa 7 kuvatuin tavoin.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn usein eri tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Kohdassa 4 kuvatuin tavoin teemme esimerkiksi Googlen, Metan ja LinkedIn kanssa yhteistyötä luodaksemme kohderyhmiä salattujen asiakastietojemme pohjalta mainontamme kohdentamiseksi. Googlen “Ads Customer Match”, Metan “Customer List Custom Audiences” ja LinkedInin ”Matched Audiences” -palveluiden avulla tehtävään kohdentamiseen voit ensisijaisesti vaikuttaa ko. kumppanin mainosvalinnoissa:

Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta käyttäjä voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn seuraavin tavoin:

 • Sivuston evästevalinnat: Voit sivuston evästevalintojen avulla antaa evästeisiin suostumuksen, olla antamatta suostumusta tai peruuttaa antamasi suostumuksen. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästevalintoihin pääset sivuston alanavigaatiosta (”Muuta evästesuostumusta”).
 • Evästeiden tyhjentäminen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee myös koulutuspalveluita tarjoava yritys oman rekisteriselosteensa tai tietosuojalausekkeensa mukaisesti. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja seuraavin tavoin:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Konserni: Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä.
 • Markkinointi: Voimme esimerkiksi jakaa salattuja asiakasrekisterin tietoja yhteistyökumppanille, joka yhteensovittaa tietoja omiin tunnisteisiinsa ja luo kohderyhmiä käytettäväksi mainonnan kohdentamisessa.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme palveluiden tuottamisessa alihankkijoita. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, kuten edellytetään komission vakiosopimuslausekkeiden solmimista tai sertifiointia Data Privacy Frameworkin mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Tiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt, joilla on välttämätöntä saada tietoihin pääsy tehtäviensä hoitamiseksi. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Muutokset

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme. Suosittelemme tutustumaan evästekäytäntöjen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 2.2.2024. Suurimmat muutokset koskivat sitä, että kuvasimme tarkemmin yhteistyömme Googlen, Metan ja LinkedInin kanssa.